Overslaan en naar de inhoud gaan

Aziatisch lieveheersbeestje Harmonia axyridis

Foto: Tjerk Nawijn

Indeling

Coccinellinae [subfamilie]
Harmonia [genus] (2/2)
axyridis [soort]

Het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje is ondanks de variatie in kleurpatronen een redelijk gemakkelijk herkenbare kever. De plica, dwarse plooi, aan de top van de dekschilden in combinatie met het grote formaat geeft de doorslag. De soort komt, zoals de Nederlandse naam aangeeft, van oorsprong voor in het oostelijk deel van de Palaearctis in Azië. De soort kent een lange historie als bestrijder van blad- en schildluizen. Ondanks talrijke uitzettingen in een groot aantal staten van de USA heeft H. axyridis zich daar pas in 1988 kunnen vestigen, waarna een zeer snelle uitbreiding over vrijwel de gehele USA en zuidelijk Canada volgde. Ook in Zuid-Europa werd de soort vanaf 1964 ingezet als bestrijder zonder daar tot problemen te leiden. Vanaf 2000 volgde een snelle invasie van Midden-Europa, vrijwel zeker na het uitzetten van larven in kassen en openlucht. Harmonia axyridis kan tegenwoordig in Nederland vrijwel overal worden aangetroffen op plaatsen met veel bladluizen, met name in het stedelijk gebied. In het buitengebied is de soort vrijwel net zo algemeen, met uitzondering van grote bosgebieden. Over het effect van het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje op populaties van inheemse soorten Coccinellidae wordt veel gespeculeerd, maar is nog weinig concreets bekend. Tijdens schaarste van voedsel wordt verwacht dat de grote predatiedruk van de larven en volwassen kevers van Harmonia op larven en poppen van andere soorten lieveheersbeestjes een negatief effect hebben op deze populaties. Overlast voor de mens bestaat vooral uit het binnendringen van grote aantallen Harmonia in huizen in de herfstperiode wanneer deze een geschikte overwinteringsplek zoeken.