Overslaan en naar de inhoud gaan

Dennen-geelschildboktor Monochamus galloprovincialis

Indeling

Monochamus [genus]
(5 soorten in totaal / 1 gevestigd)
galloprovincialis [soort] (1/1)

Voorkomen

StatusExoot. Tussen 10 en 100 jaar zelfstandige handhaving. (2b)
Habitatland
ReferentieCerambycidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers
ExpertTeunissen, A.P.J.A.

Verspreiding


Verspreiding in Nederland
Bron: Teunissen 2009/EIS

statusExoot: inburgerend (2b)
habitat 
referentieBrakman 1966
expertDré Teunissen
status sinds 1982Nog te bepalen
opmerkingBij Schoorl vermoedelijk ingeburgerd


Status

In Nederland is deze boktor van slechts één vindplaats bekend, de boswachterij Schoorl in Noord-Holland. Het eerst bekende exemplaar was een mannetje gevangen op 20 september 1949 zittend op een Oosterijkse den (Fluiter 1950). Vijftig jaar later, op 24 september, werd in boswachterij Schoorl een vrouwtje gevangen. Een derde exemplaar werd op 1 augustus 2002 gevangen bij De Kerf, Schoorl. Dit maakt het waarschijnlijk dat hier reeds ten minste sinds 1949 een kleine, lokale populatie aanwezig is. De soort is een vijftal keren op andere locaties gevonden maar gezien de locaties betreft het hier ingevoerde dieren. Zo werd bij Zwolle (OV) een exemplaar gevonden ‘tussen stelling in groot distributiecentrum’ en werd een exemplaar uit Eygelshoven (LI) geëtiketteerd met de opmerking ‘vermutlich mit Holz aus Berlin eingeführt’.

Verspreiding nabije buitenland

Monochamus galloprovincialis is een boreomontane soort die de Atlantische kusten grotendeels mijdt. De soort is niet bekend uit België en wordt in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen als niet-inheems beschouwd. In het zuidoosten van Rheinland-Pfalz is de soort inheems.


Bron

Auteur(s)

Teunissen, A.P.J.A.

Publicatie