Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote ribbelboktor Rhagium sycophanta

Foto: Henk van Woerden

Indeling

Lepturinae [subfamilie]
Rhagium [genus] (4/4)
sycophanta [soort]

Herkenning Grote boktor (15-26 mm) met zijdoorn aan het halsschild en korte sprieten die nauwelijks tot voorbij de basis van de dekschilden reiken. Zwart met gemarmerd uiterlijk door dichte geelgrijze beharing. Meestal met twee vaag begrensde okergele banden, incidenteel zijn deze banden versmolten. De zwarte vlek tussen deze banden ter hoogte van de achterpoten is variabel behaard en weinig opvallend. Dekschilden aan de voorrand met een knobbel. Lastig te onderscheiden van Rhagium mordax. Bij laatstgenoemde is de zwarte vlek tussen de gele banden vrijwel kaal en veel duidelijker aanwezig. Bovendien mist Rh. mordax de knobbel aan de voorrand van de dekschilden. Rhagium bifasciatum heeft een variabele roodbruine tekening langs de dekschildranden, sterker contrasterende gele banden en langere sprieten die tot ver voorbij de basis van de dekschilden reiken. Rhagium inquisitor mist de gele banden en is grijzer behaard.

Voorkomen Zeldzaam. Hoofdzakelijk bekend van de Veluwe. Slechts één recente waarneming uit Zuid-Limburg.

Biotoop Op dode stammen en stronken in oud eikenbos. Vooral in eik, soms in ander loofhout.

Vliegtijd Mei-juli.

Bron

Auteur(s)

Colijn, E.O.