Overslaan en naar de inhoud gaan

Geelzwarte ribbelboktor Rhagium mordax

Foto: Hans Jonkman

Indeling

Lepturinae [subfamilie]
Rhagium [genus] (4/4)
mordax [soort]

Herkenning Middelgrote tot grote boktor (13-22 mm) met zijdoorn aan het halsschild en korte sprieten die nauwelijks tot voorbij de basis van de dekschilden reiken. Zwart met gemarmerd uiterlijk door dichte geelgrijze beharing. Twee vaag begrensde grijsgele tot okergele banden. De zwarte vlek tussen deze banden ter hoogte van de achterpoten is vrijwel kaal en opvallend. Dekschilden aan de voorrand zonder knobbel. Lastig te onderscheiden van Rhagium sycophanta. Bij laatstgenoemde is de zwarte vlek tussen de gele banden variabel behaard en daardoor minder duidelijk aanwezig. Bovendien heeft Rh. sycophanta een knobbel aan de voorrand van de dekschilden. Rhagium bifasciatum heeft een variabele roodbruine tekening langs de dekschildranden, sterker contrasterende gele banden en langere sprieten die tot ver voorbij de basis van de dekschilden reiken. Rhagium inquisitor mist de gele banden en is grijzer behaard.

Voorkomen Vrij algemeen op de Veluwe en Zuid-Limburg. Elders schaars.

Biotoop Op dode stammen, dikke takken en stronken van eik en beuk in loofbossen. Vaak op houtstapels. Bezoekt ook bloemen.

Vliegtijd April-juni.

Bron

Auteur(s)

Colijn, E.O.