Overslaan en naar de inhoud gaan

Zesvlek-smalboktor Anoplodera sexguttata

Indeling

Lepturinae [subfamilie]
Anoplodera [genus] (1/1)
sexguttata [soort]

Herkenning Kleine tot middelgrote (7-12 mm) zwarte boktor met op ieder dekschild drie, vaak min of meer in elkaar overvloeiende, geel- tot roodbruine vlekken. Onmiskenbaar.

Voorkomen Uiterst zeldzaam. Slechts bekend van één oude waarneming van de Veluwe.

Biotoop In open loofbos met eik, kastanje en beuk. Bezoekt bloemen.

Vliegtijd Mei-juli.

Bron

Auteur(s)

Colijn, E.O.