Overslaan en naar de inhoud gaan

Beemdkroonboktor Agapanthia intermedia

Indeling

Lamiinae [subfamilie]
Agapanthia [genus] (3/2)
intermedia [soort]

Herkenning

Kleine tot middelgrote boktor (7-13 mm) met lange uniform gekleurde sprieten met afstaande beharing en een derde lid dat duidelijk veel langer is dan het vierde. Glanzend metaalkleurig blauw, minder vaak metaalkleurig groen, en zelden metaalkleurig violet. Poten en sprieten donker. Verschilt van Stenostola dubia door de naar het uiteinde geleidelijk versmallende dekschilden; van Phytoecia cylindrica door de uniform donker gekleurde poten. Lastig te onderscheiden van Opsilia coerulescens. Deze heeft kortere, niet opvallend afstaand behaarde sprieten die niet voorbij de achterlijfspunt reiken, met een derde sprietlid dat weinig langer is dan het vierde.

Voorkomen

Waarschijnlijk geen Nederlandse soort. Slechts bekend van één waarneming van de Utrechtse Heuvelrug die zeer waarschijnlijk verkeerd geëtiketteerd is.

Biotoop

Op beemdkroon (Knautia arvensis) op kalkhoudende zandgronden.

Vliegtijd

Midden april-augustus.