Overslaan en naar de inhoud gaan

Oost-Aziatische boktor Anoplophora chinensis

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Lamiinae [subfamilie]
Anoplophora [genus] (2/0)
chinensis [soort]

Voorkomen

StatusExoot. Incidentele import, geen voortplanting. (2d)
Habitatland
ReferentieLijst van niet-inheemse soorten. In: Catalogus van de Nederlandse kevers
ExpertTeunissen, A.P.J.A.

Het oorsprongsgebied van Anoplophora chinensis  ligt in Oost-Azië: zij komt voor in Japan, Taiwan, Noord-Korea, China, Hong Kong, Zuid-Korea, Maleisië, Myanmar, Indonesië, Filippijnen en Vietnam.

In Europa en Amerika zijn vele exemplaren van Anoplophora chinensis onderschept, in besmette partijen bomen en bonsai afkomstig uit voornamelijk China en Japan. In 2000 is de soort in Italië geconstateerd en heeft zich daar reeds jaren geleden gevestigd (van der Gaag et al., 2010). Daarnaast zijn onderscheppingen bekend uit Frankrijk, Kroatië, Duitsland, Engeland, Verenigde Staten (New York, Chicago, New Jersey), Canada, Oostenrijk, Polen, Zwitserland (Scholte et al., 2007 en andere literatuur).

In Nederland wordt de soort op dit moment als uitgeroeid beschouwd. In ons land werd de soort aangetroffen op kwekerijen en bij handelsbedrijven zoals tuincentra met besmet plantmateriaal, of op locaties in de omgeving van dergelijke bedrijven. Daarnaast zijn vondsten bekend van locaties waar planten zijn toegepast, afkomstig van deze bedrijven.

Adulten van Anoplophora chinensis kunnen zich al vliegend verplaatsen over 1.5 km van hun geboorteplek (DAISIE). Het lijkt er op dat de kevers gen grote afstanden overbruggen op eigen kracht. Proeven in China met de verwante A. glabripennis laten zien dat exemplaren zich veelal niet verder verplaatsen dan 1 km (van der Gaag & Scholte, 2007 en daar geciteerde literatuur; zie ook van der Gaag et al., 2010)

Introducties vanuit Azië vinden plaats via transport van besmet plantenmateriaal, in het bijzonder bonsaiplanten (DAISIE).

Verplaatsing Adulten van Anoplophora chinensis kunnen zich al vliegend verplaatsen over 1.5 km van hun geboorteplek (DAISIE). Het lijkt er op dat de kevers gen grote afstanden overbruggen op eigen kracht. Proeven in China met de verwante A. glabripennis laten zien dat exemplaren zich veelal niet verder verplaatsen dan 1 km (van der Gaag & Scholte, 2007 en daar geciteerde literatuur; zie ook van der Gaag et al., 2010).

Introducties vanuit Azië vinden plaats via transport van besmet plantenmateriaal, in het bijzonder bonsaiplanten (DAISIE).

Waarnemingen doorgeven

Waarnemingen van deze soort kunnen worden doorgegeven via de portals waarneming.nl en telmee.nl.

De NVWA verzoekt meldingen door te geven op https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/inhoud/aziatische-en-oost-aziatische-boktor 

Bron

Auteur(s)

Heijerman, Th.