Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwartkopbaardloper Leistus terminatus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Carabinae [subfamilie]
Leistus [genus] (5/5)
terminatus [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Palearctische, vrij noordelijke soort. Nagenoeg niet ten zuiden van 47° noorderbreedte. Naar het oosten via Rusland en Siberië tot aan de Grote Oceaan. Areaalkarakteristiek: 3, Nederland: submarginaal.

Verspreiding in Nederland

In het gehele Nederlandse gebied. Evenals van enkele andere Leistus-soorten, breidt het verspreidingsgebied in onze streken zich uit. Op de Britse Eilanden verbreid en algemeen, alleen in het zuidoosten van Engeland iets zeldzamer (Luff 1998). In Denemarken verbreid en algemeen (Bangsholt 1983). In Fennoscandië vooral verbreid in het zuiden van Zweden en Finland, maar plaatselijk en verspreid tot in het hoge noorden (Lindroth 1945, 1985). In Duitsland over een groot deel van het gebied niet zeldzaam (Horion 1941). In Westfalen is de uitbreiding zelfs aanmerkelijk (Desender 1986, Rudolph 1976). -Trautner (1992b) gaf de soort daarentegen als ‘bedreigd’ op voor Baden-Württemberg en Marggi (1992) plaatste hem qua bedreiging zelfs in de zwaarste categorie. In Oostenrijk op de waarschuwingslijst (Franz 1983). In Zwitserland uitgesproken zeldzaam, maar zeer waarschijnlijk een relatief recente immigrant; slechts weinig waarnemingen en waarschijnlijk daarom op de Rode Lijst (Marggi 1992). In België over het gehele land verbreid, met het accent op het westelijke deel (Desender 1986), aldaar ook vooruitgegaan.

Status: in Nederland en in de omringende landen een soort met een grote verspreiding, die in Noordwest-Europa overal het beeld van vooruitgang vertoont (Desender & Turin 1986, 1989).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.