Overslaan en naar de inhoud gaan

Basterdzandloopkever Cicindela hybrida

Foto: Henk van Woerden

Indeling

Cicindela [genus]
(4 soorten in totaal / 4 gevestigd)
hybrida [soort] (2/1)

 

1) Zie onder C. maritima.

2) Blijkens een recente revisie van de C. hybrida-groep (Gebert 1995) zouden de Nederlandse vangsten die tot dusverre tot deze soort werd gerekend, in feite twee soorten betreffen, n.l. C. hybrida en C. transversalis, bij ons vertegenwoordigd door de ondersoort pseudoriparia. Bij het daaropvolgende onderzoek van het West-Europese materiaal bleek geen discontinuïteit tussen de twee soorten gevonden te kunnen worden. Inmiddels worden drie vormen onderscheiden als ondersoorten van C. hybrida, waarbij C. hybrida transversalis een niet bij ons voorkomende bergvorm is en waarbij naast C. hybrida hybrida in Nederland mogelijk ook de ondersoort C. hybridapseudoriparia voorkomt (TG, JM), die verspreid is vanaf West-Europa (Nederland en Zuidwest-Frankrijk), tot aan Zuid-Duitsland (Gebert & Assmann 1998). Het onderzoek naar de verspreiding van de twee vormen, dat overigens nog niet is afgesloten, wijst uit dat tussen de zeer uiteenlopende vormen van de penis, die voor de beide ondersoorten beschreven zijn, in Nederland alle mogelijke denkbare overgangen zijn te vinden (TG). Grofweg schijnt C. hybrida hybrida vooral aan de kust te worden gevonden, met uitzonderingen op de Veluwe en enkele andere binnenlandse plaatsen, terwijl de vorm C. hybrida pseudoriparia op een enkele uitzondering na nog niet aan de kust gevonden is (TG). 

bewerkt EC, 8-12-2014
Alle Nederlandse exemplaren worden door Muilwijk & Felix (2005) tot Cicindela hybrida hybrida gerekend. De ondersoort pseudoriparia wordt door hen verwijderd van de Nederlandse lijst.

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.