Overslaan en naar de inhoud gaan

Ruitvlekrietklimmer Demetrias monostigma

Foto: Dick Belgers

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Demetrias [genus] (3/3)
monostigma [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Palearctische soort. In Europa voornamelijk in het centrum, vanaf de Britse Eilanden naar het oosten tot West-Siberië, de Kaukasus, Kirgizië en westelijk Centraal-Azië. Areaalkarakteristiek: 2, Nederland: submarginaal.

Verspreiding in Europa

In Nederland vooral in de duinen en in vochtige gebieden in het binnenland. Op de Britse Eilanden eveneens voornamelijk aan de kust, van Yorkshire tot aan Zuid-Wales; op enkele plaatsen ook in het binnenland (Luff 1998). In Groot-Brittannië op de waarschuwingslijst (Hyman 1992). In Denemarken zeldzaam, maar gedurende de laatste decennia heeft het areaal zich uitgebreid; in Jutland langs de gehele westkust en op de eilanden langs de zuidkusten (Bangsholt 1983). In Fennoscandië plaatselijk niet zeldzaam langs de zuid- en oostkust van Skåne, verder slechts incidenteel; niet in Noorwegen en slechts twee oude waarnemingen uit het zuiden van Finland (Lindroth 1945, 1986). In Duitsland vooral in het noorden en oosten niet zeldzaam, in het westen en zuiden zeldzaam tot zeer zeldzaam (Horion 1941). In Baden-Württemberg (Trautner 1992b) op de Rode Lijst. Uit Westfalen slechts een incidentele vangst (Assmann & Starke 1990). In Zwitserland daarentegen tamelijk verbreid in het gebied van Genève tot de Bodensee, verder schaars in Wallis en Tessin (Marggi 1992). In België aan de kust en hier en daar plaatselijk in het binnenland (Desender 1986). Zeldzaam in Vlaanderen (Desender et al. 1995).

Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal vindplaatsen licht toegenomen (Desender & Turin 1986, 1989).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.