Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwartsprietfluweelloper Chlaenius nigricornis

Foto: Dick Belgers

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Chlaenius [genus] (6/6)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Palearctische soort. In het grootste deel van Europa, behalve het westen van het Iberisch Schiereiland en het noorden van Fennoscandië en Rusland. Naar het oosten tot het Baikalmeer en verder tot Klein-Azië, de Kaukasus en Turkmenistan. Areaalkarakteristiek: 9, Nederland: subcentraal.

Verspreiding in Europa

In Nederland vooral in de nattere gebieden, langs de rivieren en in veengebieden. Op de Britse Eilanden vooral in het westen zeer verbreid in Engeland, Wales (Severn-regio) en Ierland. Geen meldingen uit Schotland (Luff 1998). Hyman (1992) heeft de soort voor Groot-Brittannië op de waarschuwingslijst geplaatst. In Denemarken vrij zeldzaam en plaatselijk, vooral in het oosten van Jutland en op de eilanden. Ontbrekend in het overgrote deel van Midden- en Noord-Jutland (Bangsholt 1983). Tamelijk verbreid in het zuiden van Zweden en Finland, vroeger tot 61° noorderbreedte, maar na 1950 niet meer zo noordelijk waargenomen en zowel veel zeldzamer als plaatselijker geworden. In heel Duitsland vroeger en plaatselijk niet zeldzaam (Horion 1941), tegenwoordig in Schleswig-Holstein, Berlijn (Barndt et al. 1991) en Baden-Württemberg (Trautner 1992b) op de Rode Lijst. In Zwitserland vooral aan de noordflank van de Alpen, in de Jura en het Rijndal, niet in de zuidelijke helft van het land (Marggi 1992). De Belgische vangsten zijn verspreid over het gehele land, met name langs de rivieren, maar de recente waarnemingen zijn praktisch beperkt tot het oosten (Desender 1986), In Vlaanderen als bedreigd op de Rode Lijst (Desender et al. 1995).

Status: in Nederland en het omliggend gebied overal en in sterke mate afgenomen qua aantal vindplaatsen (Desender & Turin 1986, 1989).

 

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.