Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone kwelderloper Dicheirotrichus gustavii

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Dicheirotrichus [genus] (3/2)
gustavii [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Europese soort. In Europa langs de Atlantische kusten van Frankrijk, de Britse Eilanden en Noordwest-Europa via West- en Noord-Scandinavië tot Noord-Rusland. Langs de Oostzee tot de monding van de Oder. Naar het oosten binnenlandse vangsten tot West-Siberië en Noord-China. Areaalkarakteristiek: 8, Nederland: subcentraal.

Verspreiding in Europa

In Nederland uitsluitend aan de kust, algemeen. De oude waarnemingen rond het IJsselmeer en de kop van Noord-Holland dateren van voor de inpolderingen. Op de Britse Eilanden een algemene soort die langs alle kusten van Groot-Brittannië en Ierland voorkomt (Luff 1998). Langs de kusten van Denemarken (Bangsholt 1983) en Fennoscandië (Lindroth 1945, 1986), overal op plaatsen waar zoutmoerassen aanwezig zijn. In Duitsland algemeen aan de Noordzeekust en op de Friese eilanden, maar zeldzamer aan de Oostzeekust (Horion 1941). Gemeld van zilte grond in het binnenland, zoals in Mittelelbe en Thüringen en talrijk op de Barnsdorfer Salzstellen o.a. in gezelschap van Pogonus littoralis en Anisodactylus poeciloides (Horion 1954). Niet in Zwitserland. In België, op een enkele uitzondering na, alleen aan de kust en de monding van de Schelde (Desender 1986), aldaar zeldzaam (Desender et al. 1995).

Niet opgenomen: een tweetal binnenlandse meldingen van Hurwenen (FT54) uit 1954 (HJK) en van Almelo (LD40) uit 1943.

Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal waarnemingen stabiel (Desender & Turin 1986, 1989).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.