Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Tuinschallebijter Carabus nemoralis

Foto: Hans Jonkman

Indeling

Carabus [genus]
(16 soorten in totaal / 15 gevestigd)
nemoralis [soort] (1/1)

Indeling

Carabus [genus]
(16 soorten in totaal / 15 gevestigd)
nemoralis [soort] (1/1)

Herkenning  Bruine kever met enige bronzen, soms groenige, glans. Het halsschild heeft vaak een (lichte) blauwe weerschijn. De dekschilden zijn zwak gekorreld, maar de structuur neigt naar lijntjes; er zijn drie rijen met putjes.

Voorkomen Vrij algemeen in het hele land.

Biotoop Met name op beschaduwde plekken in bossen, struwelen, houtwallen, parken en soms tuinen.

Fenologie adult Maart-november.