Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Gouden schallebijter Carabus auratus

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Carabus [genus]
(16 soorten in totaal / 15 gevestigd)
auratus [soort] (1/1)

Indeling

Carabus [genus]
(16 soorten in totaal / 15 gevestigd)
auratus [soort] (1/1)

Herkenning Opvallende soort door groene dekschilden met gouden glans en drie dikke lengteribbels. De poten en de eerste vijf antenneleden zijn rood.

Voorkomen Niet algemeen, op klei-, leem- en kalkgronden, met name in het oosten van het land. Vrij algemeen in het rivierengebied (m.n. dijkhellingen) en Zuid-Limburg.

Biotoop Lage vegetaties, met name graslanden.

Fenologie adult April-juli.