Overslaan en naar de inhoud gaan

Zoutgravertje Dyschirius salinus

Indeling

Scaritinae [subfamilie]
Dyschirius [genus] (15/15)
salinus [soort]

Indeling

Scaritinae [subfamilie]
Dyschirius [genus] (15/15)
salinus [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

West-Palearctische soort. Europa behalve het noorden. Ook in delen van Noord-Afrika en West- tot Centraal-Azië. Langs kusten en vooral in het oostelijk deel van het verspreidingsgebied op geïsoleerde (zout) plekken in het binnenland (zie ook kaart Fedorenko 1996). Areaalkarakteristiek: 8, Nederland: submarginaal.

Verspreiding in Nederland

In Nederland een uitgesproken kustverspreiding, met name op de zeeklei (zie ook: Klynstra 1939, 1954, Van der Wiel 1946). Enkele vangsten op jonge zeeklei in de IJsselmeerpolders, wellicht afkomstig van relictpopulaties, gezien de merendeels oude waarnemingen rond de voormalige Zuiderzee en in de Hollandse provincies (vergelijk o.a. Bembidion pallidipenne). In het omliggende gebied eveneens aan de zeekusten en in estuaria. Op de Britse Eilanden langs de kusten van Groot-Brittannië tot halverwege Schotland (Luff 1998). Van Ierland slechts één waarneming. In Denemarken vooral langs de westkust van Jutland en op de eilanden, maar niet algemeen (Bangsholt 1983). In Fennoscandië zeer beperkt in het zuidoosten van Noorwegen, langs de zuidwestkust van Zweden tamelijk verbreid, op öland en Gotland en aan de uiterste zuidwestkust van Finland (Lindroth 1945, 1985). In Duitsland zeldzaam aan de kusten van de Noord- en Oostzee, maar algemener op de Friese eilanden en op enkele zilte plekken in het binnenland van Thüringen en Mittelelbe (Horion 1941). Van Westfalen zijn enkele oude meldingen -bekend van zulke zilte plekken (Balkenohl 1988). In België aan de kust en het estuarium van de Schelde (Desender 1986), zeldzaam (Desender et al. 1995).

Status: niet merkbaar achteruitgegaan, en over het algemeen op de geëigende plaatsen niet zeldzaam.

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.