Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwart gravertje Dyschirius nitidus

Indeling

Scaritinae [subfamilie]
Dyschirius [genus] (15/15)
nitidus [soort]

Halofiel of tenminste zouttolerant, maar zeker niet halobiont. Zowel op humusrijke zandgrond als leembodem aan licht begroeide oevers van rivieren, meren, poelen en soms zeer kleine plassen (Lindroth 1985). In Zwitserland ook op grind- en kiezeloevers (Marggi 1992), in bergdalen tot 1600 m. In het laagland ook op vrij zoute oevers en langs brak water, vooral op zandige plekken aan de rand van schorren (Hyman 1992, Lindroth 1974). In België vooral in gebieden met leem- of zandige leembodem (Desender 1986).

Vangpotten. Groep: Z(H) (4 series, 14 individuen). Alle vangsten zijn afkomstig van zoute oevers [33]. Eurytopie: 1 (PRES = 0,06 en SIM = 0,07). Bodem: zeeklei. Vocht en Begeleiders: onvoldoende gegevens.

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.