Overslaan en naar de inhoud gaan

Achtvlekpriemkever Bembidion octomaculatum

Foto: Dick Belgers

Indeling

Trechinae [subfamilie]
Bembidion [genus] (58/54)

In Fennoscandië bijna uitsluitend waargenomen in aanspoelsel aan zee, maar het betreft hier zeer waarschijnlijk zwervers (Lindroth 1985). Soort van het laagland en heuvelland, vooral voorkomend op zandige, modderige oevers van stilstaand en stromend zoet water en in natte graslanden (Burmeister 1939). Volgens Barndt (1981) een soort van eutrofe en mesotrofe verlandingsvegetaties, hetgeen geheel in overeenstemming is met het talrijke optreden in een complex verlandingsgebied in het natuurterrein De Doort te Echt (GS06) in Midden-Limburg. Het is echter de vraag of de soort zich daar zal handhaven; mogelijk alleen in bepaalde successiestadia van de verlanding. In Midden-Europa in moerassige gebieden onder strooisel en in rietlanden (Marggi 1992).

Vangpotten. Geen vangsten.

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.