Overslaan en naar de inhoud gaan

Zilveren priemkever Bembidion argenteolum

Foto: Dick Belgers

Indeling

Trechinae [subfamilie]
Bembidion [genus] (58/54)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

In Europa ten noorden van de Alpen. Niet in het noordelijk deel van Fennoscandië. Naar het oosten tot in Siberië. Areaalkarakteristiek: 3, Nederland: submarginaal.

Verspreiding in Nederland

In Nederland heeft deze soort in hoofdzaak een fluviatiele verspreiding. Hij wordt echter ook aangetroffen op andere plaatsen waar ‘levend’ stuifzand voorkomt, zoals in het Gooi en het duingebied. Van de Britse Eilanden zijn oude meldingen bekend van Ierland (Loch Neagh) (Lindroth 1974), maar thans voor Ierland als uitgestorven aan te merken (Speight et al. 1982). Luff (1998) gaf aan dat hij sedert 1970 ook in Oost-Kent is aangetroffen. Het is nog niet zeker of het hier om een gevestigde populatie dan wel een incidentele introductie (vanuit Nederland of België) gaat. Hyman (1992) vermeldde dat er voor Groot-Brittannië onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om de status te kunnen beoordelen. Niet in Denemarken, in Fennoscandië beperkt tot een relatief klein gebied in Midden-Zweden (Lindroth 1985). Volgens Horion (1941) plaatselijk niet zeldzaam in de Noord-Duitse laagvlakte tot de Elbe, maar zeldzaam tot incidenteel in het Rijngebied, niet in Zuid-Duitsland. In Midden-Europa in het laagland, vooral langs de grote rivieren zoals de Rijn en de Loire (Burmeister 1939). Hij komt voor op de Rode Lijsten van Mossakowski (1991) en Barndt et al. (1991), maar is in Baden-Württemberg niet aangetroffen (Trautner 1992b). Niet in Zwitserland. In België alleen in het noordwesten (Desender 1986), daar wat minder recente waarnemingen dan bij ons, op de faunalijst als zeldzaam (Desender et al. 1995).

Status: in ons gebied zijn over het geheel genomen geen grote veranderingen in het aantal vindplaatsen opgetreden, wellicht is hij iets achteruitgegaan (Desender & Turin 1986, 1989).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.