Overslaan en naar de inhoud gaan

Veenmossnelloper Agonum gracile

Foto: Dick Belgers

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Agonum [genus] (20/18)
gracile [soort]

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Agonum [genus] (20/18)
gracile [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Palearctische soort. In praktisch geheel Noord-Europa. Zuidelijk tot Midden-Frankrijk, Noord-Italië en het noorden van de Balkan. Naar het oosten tot Oekraïne en in Siberië tot het Amoergebied. Areaalkarakteristiek: 3, Nederland: subcentraal.

Verspreiding in Nederland

In Nederland voornamelijk op de hogere gronden, maar ook in het fluviatiele gebied. Zeer weinig waarnemingen zijn bekend van de zeeklei- en laagveengronden. Op de Britse Eilanden wijd verbreid, met een op A. fuliginosum lijkende verspreiding, echter plaatselijker, behalve in Wales en het noorden van Engeland (Luff 1998). In Denemarken pleksgewijs over het land verdeeld, niet algemeen (Bangsholt 1983). In Fennoscandië ongeveer als A. fuliginosum. In Duitsland vooral in het noordoosten en het noorden vrij algemeen, naar het midden en zuiden toe wordt hij snel zeldzamer, maar hij reikt wel tot Zuid-Duitsland (Horion 1941). In het Rheinland alleen bekend uit veengebieden (Horion 1954). Zowel voor de omgeving van Berlijn (Barndt et al. 1991) als in Baden-Württemberg (Trautner 1992b) op de Rode Lijst geplaatst. In Zwitserland min of meer beperkt tot het noorden en middenwesten (Marggi 1992), aldaar ook op de Rode Lijst. In België verbreid maar vrij zeldzaam, iets meer in laag- dan in hoog-België (Desender 1986). In Frankrijk verbreid maar plaatselijk, zuidelijk tot Auvergne (Bonadona 1971).

Status: in Nederland, België en Denemarken - ondanks de vermeldingen op Rode Lijsten in Duitsland en Zwitserland - qua vindplaatsen duidelijk vooruitgegaan (Desender & Turin 1986, 1989).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.