Overslaan en naar de inhoud gaan

Glanzende snelloper Agonum emarginatum

Foto: Dick Belgers

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Agonum [genus] (20/18)

Deze soort stond tot voor kort bekend als Agonum moestum, die overigens lange tijd is gehouden voor een variëteit van A. viduum. De gegevens in de oudere literatuur zijn vóór ca. 1940 dan ook vaak stevig door elkaar gehaald. De zaak bleek echter nog ingewikkelder te zijn. Onlangs is een revisie verschenen van de A. viduum-groep (Schmidt 1994), waaruit bleek dat het merendeel van de dieren die in de collecties onder de naam A. moestum stond, A. afrum betreft. Het materiaal kon voor dit boek niet meer volledig worden gecontroleerd, en het is dan ook mogelijk dat een (klein) deel van de basisgegevens betrekking heeft op Agonum duftschmidi. De boven besproken gegevens over oecologie en biologie staan in de betreffende werken vermeld onder de naam A. moestum en zijn waarschijnlijk slechts gedeeltelijk van toepassing op A. afrum. In de jongste aanvulling op het loopkeverdeel van het grote standaardwerk over de Midden-Europese keverfauna, vat Schmidt (1998) de gehele tribus Platynini nog eens uitgebreid samen en in het speciaal de problematiek rond deze soort.

EC, 5-11-2020
Het bleek allemaal nog ingewikkelder. De soort die door Turin (2000) behandeld werd als A. afrum hoort A. emarginatum te heten omdat A. afrum (Duftschmid, 1812) een homoniem betreft.