Overslaan en naar de inhoud gaan

Platte glimmer Amara spreta

Foto: Dick Belgers

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Amara [genus] (37/36)
spreta [soort]

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Amara [genus] (37/36)
spreta [soort]

Xerofiel. Staat bekend als een stenotope soort van open en droog, zandig terrein, vaak op cultuurgrond (Den Boer 1977). In Noord-Europa zelfs in hoofdzaak beperkt tot stuivend duinzand, daar tussen helm (Ammophila arenaria), vaak in gezelschap van Calathus mollis (Lindroth 1974, 1986, Luff 1998). In Groot-Brittannië, Denemarken en Fennoscandië komt hij dan ook in het binnenland bijna niet voor. In onze streken ook in het binnenland, maar wel op plaatsen met fijne, losse zandgrond, bijvoorbeeld vaak te vinden op ruderale bouwterreinen met hopen vers zand of op recent door bulldozers afgeschoven terrein. In Oostelijk Flevoland werd hij vooral aangetroffen in het zandige deel van een proefterrein, waar mollen de grond letterlijk hadden omgeploegd (zie fig. 60). Volgens Burmeister (1939) in de bergen tot 2500 m hoog, maar volgens de hierboven geciteerde literatuur amper in montane streken.

Vangpotten. Groep: EU(G) (247 series, 9.930 individuen). De verdeling van de vangsten laat een zeer eurytoop beeld zien. De verklaring kan liggen in het feit dat A. spreta al op bijzonder kleine oppervlakten kan optreden. In Oostelijk Flevoland bleek hij bijvoorbeeld voor te komen in een gesloten grasland, precies op die plaatsen waar mollen of konijnen gezorgd hadden voor enkele vierkante meters los, onbegroeid zand. We zien hoge scores bij duingrasland en schraal grasland [8, 11], zandige akkers en braakland [13-14] en drooggevallen bodem zoals opgespoten land [30] en zandplaten [31]. Minder goed te begrijpen zijn de vrij hoge dichtheden in bossen [20-21, 22], maar waarschijnlijk betreft het hier open plaatsen. Eurytopie: 9 (PRES = 0,85 en SIM = 0,85). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: geen.

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.