Overslaan en naar de inhoud gaan

Brede roodkruin Anisodactylus signatus

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Anisodactylus [genus] (4/4)
signatus [soort]

Nachtactief. Voortplanting in het late voorjaar met, in Hongarije, een activiteitspiek van overwinterde adulten in half-juni (Fazekas Et Al. 1997). De vrouwtjes van deze groep hadden bijna alle rijpe eieren. De larven uit deze reproductieperiode overwinteren en leveren na verpopping in het voorjaar de tweede activiteitspiek die plaatsvindt in half-juli, op welk moment de populatie voor meer dan 80% bestaat uit verse dieren. Deze jonge dieren reproduceren waarschijnlijk niet voor de eerstvolgende winter. We zien voor deze soort dus zowel zomer- als winterlarven; overwinterende adulten zijn tot nu toe nog niet gevonden (Marggi 1992). Fazekas et al. (1997) vonden dat er per vrouwtje gemiddeld 15,6 eieren werden gelegd. Het voedsel van deze soort is gemengd plantaardig (voornamelijk kiemende zaden) en dierlijk zoals keverlarven (onder andere van de coloradokever Leptinotarsa decemlineata), kevers, en larven van vlinders (zie Fazekas et al. 1997). De larve is opgenomen in de tabel van Arndt (1991).

Dispersie: macropteer. Een goede vlieger, vooral op warme avonden (Burmeister 1939).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.