Overslaan en naar de inhoud gaan

Mostandklauw Calathus cinctus

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Calathus [genus] (8/8)
cinctus [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

De verspreidingskaart is gebaseerd op Aukema (1990a). West-Palearctische soort die een duidelijk zuidelijker verspreiding heeft dan C. melanocephalus. Noordelijk tot Zuid-Zweden (Lindroth 1986). Naar het oosten tot Rusland, de Kaukasus, Iran, Syrië en Israël. Areaalkarakteristiek: 9, Nederland: subcentraal.

Verspreiding in Nederland

Omdat het al geruime tijd bekend was dat het hier om een goede soort gaat, zijn de basisgegevens die evident betrekking hadden op C. cinctus, in het Nederlandse loopkeverproject direct gescheiden genoteerd. De verspreidingskaart met deze gegevens is daarna aangevuld met vindplaatsen uit Aukema (1990a). In Nederland zeer verbreid en niet zeldzaam, de verspreiding wijkt niet sterk af van die van C. melanocephalus. Het lagere aantal waarnemingen kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan het feit dat nog niet in brede kring op de soort gelet wordt. Op de Britse Eilanden in de zuidelijke helft van Groot-Brittannië, vooral in duinen aan de kust en schrale (heide)terreinen in het binnenland, noordelijk tot Zuidwest-Schotland (Anderson & Luff 1994, Luff 1998). Er zijn ook enkele waarnemingen bekend van het eiland Man en uit Ierland (Anderson 1987). Voor Denemarken (Bangsholt 1983), Duitsland, waar hij over het gehele gebied voorkomt (Trautner & Müller-Motzfeld 1995), Zwitserland, alleen langs de Rhône, oostelijk van het meer van Genève (Marggi 1992), en de rest van het continent, zal het merendeel van de binnenlandse vangsten plus een deel van de waarnemingen aan de (duin)kust, die tot nu toe bekend zijn onder de naam C. mollis erythroderus, tot C. cinctus gerekend moeten worden (Aukema 1990a; 1995b). In België vooral in het noordwestelijk deel van het land, met een sterke vermindering van het aantal vindplaatsen (Desender 1986). In Vlaanderen zelfs op de Rode Lijst (Desender et al. 1995).

Status: het gaat hier naar alle waarschijnlijkheid om een zeer verbreide soort, die in ieder geval in Nederland tamelijk algemeen is en soms vrij talrijk voorkomt. Het is te vroeg om iets te kunnen zeggen over de status in Nederland en het omliggend gebied.

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.