Overslaan en naar de inhoud gaan

Kleine poppenrover Calosoma inquisitor

Foto: M. Vos-Jaspers

Indeling

Carabinae [subfamilie]
Calosoma [genus] (5/3)
inquisitor [soort]

Biotopen

Arboricol. In Europa zowel in het laagland als in de bergen tot ca. 1500 m volgens Burmeister (1939), maar in Zwitserland min of meer beperkt tot laaglandbossen (Marggi 1992). In hoofdzaak komt hij voor in oude eikenbossen, maar ook in beukenbossen en, met name in Midden-Europa, in fruitboomgaarden. In onze streken voornamelijk gevonden in de grotere boscomplexen. Bij tijd en wijle wordt hij in zeer grote aantallen gevonden (Gries et al. 1973). Waarschijnlijk houdt dit verband met fluctuaties bij de prooisoorten. Op de Hoge Veluwe is hij, in jaren met sterke aantasting door rupsen, op verschillende plaatsen uit de lage takken van eiken geklopt, o.a. in gezelschap van de aaskever Xylodrepa quadrimaculata, vooral aan zonnige bosranden (KA).

Vangpotten. Nauwelijks gegevens, groep Z(D) (2 series, 6 individuen), waardoor de grafiek geen reëel beeld geeft van de voorkeur betreffende de bostypen. In verband met de levenswijze, zijn vangpotten ongeschikt om deze soort te bemonsteren.

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.