Overslaan en naar de inhoud gaan

Blauwe pronkloper Lebia cyanocephala

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Lebia [genus] (3/3)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Palearctische soort. In Noord-Afrika en grote delen van Europa, maar niet in het noorden. Naar het oosten tot in Siberië en Noord-China. Areaalkarakteristiek: 9, Nederland: submarginaal.

Verspreiding in Europa

In Nederland zijn slechts incidentele, zeer verspreide en bijna uitsluitend oude waarnemingen uit het westen van het land bekend. Op een ook al door Everts (1923) genoemde vindplaats bij Bergen op Zoom zou de soort in 1983 teruggevonden zijn (BK) deze vangst is echter nog niet geverifieerd. Op de Britse Eilanden uiterst zeldzaam, slechts één vrij recente vangst in Surrey (1951); vroeger verspreid in zuidelijk Engeland, noordelijk tot het eiland Man (Luff 1998). In Groot-Brittannië op de Rode Lijst (Hyman 1992). In Denemarken alleen een 19e-eeuwse waarneming op Bornholm (Bangsholt 1983); als uitgestorven op de Rode Lijst (Jørum 1995). In Fennoscandië zeldzaam en plaatselijk in het zuiden van Zweden, maar niet in het hoogland, meest oude waarnemingen; in Noorwegen zeer zeldzaam, alleen in het zuidoosten (Lindroth 1945, 1986). Eveneens sporadisch in het zuiden van Finland. In Duitsland bekend uit een groot gebied behalve het noorden, maar meestal zeer incidenteel en verspreid (Horion 1941); alleen in Zuid-Duitsland iets algemener. In de meeste gebieden als zeer bedreigd of uitgestorven op de Rode Lijst (Trautner & Müller-Motzfeld 1995). Voor Westfalen is het onzeker of de soort voorkomt (Assmann & Starke 1990). In Zwitserland beperkt tot warme gebieden, zoals het bekken van Genève, de zuidvoet van de Jura, Wallis en Tessin (Marggi 1992), aldaar ook op de Rode Lijst. In België verspreide waarnemingen, voornamelijk langs de rivieren, maar alle oude vangsten, uitgestorven in Vlaanderen (Desender 1986, Desender et al. 1995). Alleen uit Zuid-Luxemburg is een opgave van na 1950 bekend.

Status: de soort is in Nederland en het omliggend gebied uitgestorven of sterk achteruitgegaan (Desender & Turin 1986, 1989).

bewerkt EC, 13-12-2014
De laatst geverifieerde Nederlandse waarneming dateert van 1960 (Vorst, 2010).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.