Overslaan en naar de inhoud gaan

Zwarte dwergloper Syntomus truncatellus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Syntomus [genus] (4/2)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Palearctische soort. In het grootste deel van Europa en de overige West-Palearctis, behalve het noorden en het uiterste zuiden. Naar het oosten tot de Kaukasus en Oost-Siberië. Areaalkarakteristiek: 5, Nederland: submarginaal.

Verspreiding in Europa

In Nederland vooral in de zandige gebieden, aan de kust en in het binnenland, overal algemeen; vergelijk het verspreidingspatroon van Syntomus foveatus. Op de Britse Eilanden een oostelijke soort, vanaf het eiland May in Schotland tot Zuid-Engeland, maar ontbrekend in grote delen van de Engelse zuidkust (Luff 1998). Slechts enkele waarnemingen zijn bekend uit Wales en Ierland (Speight et al. 1982). In Denemarken tamelijk algemeen in het oosten, inclusief Bornholm (Bangsholt 1983). In Fennoscandië verbreid in het zuiden tot ca. 62° noorderbreedte, in Noorwegen zowel als in Zweden ontbrekend in een groot deel van het westen; in Finland vooral in het zuiden, maar verspreid tot 66° noorderbreedte (Lindroth 1945, 1986). In Duitsland verbreid in het gehele gebied en niet zeldzaam (Horion 1941, Trautner & Müller-Motzfeld 1995). In Westfalen overal algemeen (Assmann & Starke 1990). In Zwitserland algemener dan S. foveatus, behalve bij Genève en in de Jura, ook in het Mittelland en Tessin zeer verbreid; in het oosten zo goed als ontbrekend (Marggi 1992). In België en in Nederland met een op dat van S. foveatus gelijkend verspreidingsbeeld, maar minder algemeen; vooral in het noorden (Desender 1986).

Status: in Nederland en het omliggend gebied is het aantal waarnemingen gelijk gebleven of iets gestegen (Desender & Turin 1986, 1989).

 

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.