Overslaan en naar de inhoud gaan

Oostelijke snelloper Limodromus krynickii

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Limodromus [genus] (2/2)
krynickii [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Palearctische soort. Het verspreidingsgebied heeft ongeveer de Elbe als westgrens. Op enkele plaatsen heeft hij zich verder in westelijke richting uitgebreid. Naar het oosten tot in Siberië en Kirgizië. Areaalkarakteristiek: 7, Nederland: marginaal.

Verspreiding in Nederland

In Nederland alleen in Drenthe gevonden in vangtrechters van het Biologisch Station te Wijster, eerste vangst op 22 maart 1961 (Den Boer 1962). Sindsdien is hij regelmatig waargenomen: acht exemplaren in de periode 1964-1969 en nog één exemplaar in 1982, alle in het Dwingelderveld. Niet op de Britse Eilanden. In Denemarken en Zuid-Zweden slechts enkele waarnemingen (Bangsholt 1983, Lindroth 1986); in Denemarken op de Rode Lijst (Jørum 1995). Verder in de omgeving van St. Petersburg. In Duitsland zeer zeldzaam in het Mittelelbe-gebied, niet in het westen en zuiden (Horion 1941). In Midden-Europa niet in Zwitserland, maar wel met uitlopers naar Midden-Italië en Corsica (Marggi 1992). Niet in België.

Status: over de status van de populaties in ons gebied zijn geen goede gegevens beschikbaar. Mogelijk geheel verdwenen.

bewerkt EC, 12-12-2014
De laatst geverifieerde waarneming uit Nederland werd gedaan in 1965 (Vorst, 2010).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.