Overslaan en naar de inhoud gaan

Bronzen heideloper Olisthopus rotundatus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Olisthopus [genus] (1/1)
rotundatus [soort]

Xerofiel. Een soort van open en doorgaans droge, zonnige veen- of zandbodem met een dunne, mozaïekachtige vegetatie van grassen (Corynephorus) of droge heiden met Calluna. In iets mindere mate komt hij ook voor in open naaldbossen (Lindroth 1974, 1986, Mossakowski 1970b). Voor de Britse Eilanden ook gemeld van droge graslanden en duinen (Luff 1998). Eveneens aan warme bos- en wegranden, soms op kalkbodem in het heuvelland, praktisch niet in de bergen (Burmeister 1939, Marggi 1992).

Vangpotten. Groep: A1 (115 series, 727 individuen). De vangsten komen vooral uit de heiden, vegetaties met buntgras (Corynephorus canescens) [2-6] en schraal grasland [11]. Beduidend minder in terreinen met vergrassing door pijpenstrootje (Molinia caerulea) en door bochtige smele (Deschampsia flexuosa) vergraste heide [2 en 5]. Verder marginaal in open, droge bossen en struweel [15, 17-18, 23] en zandige akkers en ruderale terreinen [13, 24]. Met vangpotten in de duinen niet gevangen [7-10] hoewel daar voorkomend. Hij mijdt alle natte terreintypen [1, 21-22, 27-33] en de zwaardere loofbossen [19-20]. Eurytopie: 5 (PRES = 0,36 en SIM = 0,62). Bodem: zand en veen. Vocht: geen voorkeur. Begeleiders: Calathus melanocephalus/cinctus 95,7% (12,5%), Notiophilus aquaticus 93,9% (26,7%), Poecilus versicolor 93,9% (21%), Poecilus lepidus 90,4% (33%), Amara lunicollis 87,8% (18,1%), Calathus erratus 87,8% (16,1%), Bradycellus ruficollis 86,1% (35,7%), Pterostichus diligens 84,3% (22,9%), Dyschirius globosus 82,6% (21,5%), Bradycellus harpalinus 80,9% (24,8%), Pterostichus niger 75,7% (13,5%), wederzijds > 50% Trichocellus cognatus 81,7% (51,9%) en Bembidion nigricorne 56,5% (61,3%).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.