Overslaan en naar de inhoud gaan

Grote blauwe halmklimmer Ophonus ardosiacus

Foto: Theodoor Heijerman

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Ophonus [genus] (13/10)
ardosiacus [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H. (EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden)

Areaal

In Europa in hoofdzaak westelijk en in het zuiden tot het noordelijke Middellandse-Zeegebied, inclusief Noordwest-Afrika, Madeira en de Azoren. Naar het oosten tot de Zwarte Zee. Areaalkarakteristiek: 6, Nederland: marginaal.

Verspreiding in Nederland

Zeldzaam, in Nederland aan de noordgrens van het verspreidingsgebied; en in hoofdzaak beperkt tot het zuiden van het land, met name Zeeland en Limburg. De laatste vangsten zijn van Noord-Sloe (ES49), 1961 (PJB) en van Colmont (GS03), 1960-1966 (CB & PP). Op de Britse Eilanden ligt de noordgrens van het verspreidingsgebied in Zuid-Wales; recentelijk min of meer beperkt tot de zuidkust van Engeland (Luff 1998); de soort staat op de waarschuwingslijst (Hyman 1992). Niet in Denemarken en Fennoscandië. Hij is pas recentelijk gemeld voor Zuidwest-Duitsland: zuidelijk Rheinland en Baden (Horion 1954, Persohn 1988), hetgeen merkwaardig is wanneer we het verspreidingspatroon in Zwitserland (Marggi 1992) bekijken, waar de soort frequent gemeld is uit het gehele noordwestelijke deel van het land. In Midden-Europa ook bekend van Oostenrijk (Horion 1941, Mandl 1978), waar hij als sterk bedreigd op de Rode Lijst staat (Franz 1983), daarnaast bekend van geheel Frankrijk (Bonadona 1971) en van België (Desender 1986) waar het verspreidingsbeeld goed aansluit op de Zeeuwse en Zuid-Limburgse waarnemingen bij ons. In Vlaanderen is het voorkomen onvoldoende bekend (Desender et al. 1995).

Niet opgenomen: een oude melding uit de vorige eeuw uit Kolhorn (FU25).

Status: in Nederland en het omliggend gebied met grote waarschijnlijkheid achteruitgegaan (Desender & Turin 1986, 1989).

bewerkt EC, 14-12-2014
Alders et al. (2013) beschrijven de huidige verspreiding in Nederland.

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.