Overslaan en naar de inhoud gaan

Kruissmalkop Panagaeus cruxmajor

Foto: Dick Belgers

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Panagaeus [genus] (2/2)
cruxmajor [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

Palearctische soort. In Europa, behalve het noorden. Vanaf Noord-Afrika naar het oosten tot Klein-Azië, Noord-Iran en Oost-Siberië. Areaalkarakteristiek: 9, Nederland: subcentraal.

Verspreiding in Europa

In Nederland verbreid in vochtige gebieden. Op de Britse Eilanden vroeger verspreid over een groot gebied in Zuid- en Oost-Engeland en Ierland, er zijn echter slechts vier recente waarnemingen (West-Ierland, Zuid-Wales, Lincolnshire en Yorkshire) daarom als bedreigd op de Rode Lijst (Hyman 1992, Luff 1998, Speight et al. 1982). In Denemarken zeldzaam en achteruit gegaan sinds 1950 (Bangsholt 1983). In Fennoscandië slechts één vangst uit Noorwegen, verbreid in het zuiden van Zweden en Finland, maar het aantal vindplaatsen is sterk afgenomen (Lindroth 1945, 1986). In Duitsland in een groot gebied, plaatselijk niet zeldzaam (Horion 1941), maar in diverse gebieden op de Rode Lijst of de waarschuwingslijst (Trautner & Müller-Motzfeld 1995). In Zwitserland voornamelijk in het gebied van Genève tot aan de Bodensee (Mittelland, Jura) en in Tessin (Marggi 1992). In België in veel gebieden sterker verbreid dan P. bipustulatus (Desender 1986), maar in Vlaanderen achteruitgaand (Desender et al. 1995).

Status: vooral in de noordelijke gebieden, waaronder ook Denemarken, is het aantal vindplaatsen sterk teruggelopen. In Nederland, België en Westfalen is de soort gemiddeld stabiel te noemen (Assmann & Starke 1990, Desender & Turin 1986, 1989).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.