Overslaan en naar de inhoud gaan

Tweevleksmalkop Panagaeus bipustulatus

Foto: Tim Faasen

Indeling

Harpalinae [subfamilie]
Panagaeus [genus] (2/2)

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

West-Palearctische soort. In geheel Europa, behalve het noorden en het zuiden. Naar het oosten tot Estland, Midden-Rusland en de Kaukasus. Areaalkarakteristiek: 2, Nederland: subcentraal.

Verspreiding in Europa

In Nederland vooral aan de kust en in de zandgebieden in het midden van het land. Merkwaardigerwijze geheel ontbrekend in het noordoosten: Drenthe, Groningen en het vasteland van Friesland, ondanks de omvangrijke bemonsteringen van het Biologisch Station te Wijster in tal van droge terreinen, en inventarisaties van onderbemonsterde hokken. Op de Britse Eilanden vooral in de drogere gebieden in het zuiden van Engeland, plaatselijk tot Yorkshire en Zuid-Wales. Niet in Schotland en Ierland (Luff 1998). Hyman (1992) plaatste hem voor Groot-Brittannië op de waarschuwingslijst. In Denemarken zeer zeldzaam, slechts enkele verspreide vangsten op de eilanden en Bornholm (Bangsholt 1983). In Fennoscandië alleen plaatselijk aan de zuidoostkust van Zweden en iets frequenter op Öland en Gotland (Lindroth 1945, 1986). In Duitsland in een groot deel van het gebied, maar over het algemeen plaatselijk en zeldzaam, in het oosten sporadisch (Horion 1941). In heel Westfalen verbreid (Assmann & Starke 1990). In Zwitserland op de Rode Lijst; aldaar voornamelijk in het oosten van het land, in de omgeving van Genève wat algemener (Marggi 1992). In België vooral aan de kust, verspreider in het binnenland (Desender 1986).

Status: in Nederland min of meer stabiel, maar in Denemarken en België is het aantal vindplaatsen sterk afgenomen (Desender & Turin 1986, 1989).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.