Overslaan en naar de inhoud gaan

Bosspiegelloopkever Notiophilus rufipes

Foto: Dick Belgers

Indeling

Carabinae [subfamilie]
Notiophilus [genus] (8/8)
rufipes [soort]

Voorkomen

StatusOorspronkelijk. Minimaal 10 jaar achtereen voortplanting. (1a)
Habitatland
ReferentieCarabidae. In: Catalogus van de Nederlandse kevers (Coleoptera)
ExpertTurin, H.

Areaal

In het gehele westelijke deel van Europa, behalve in het noorden. Naar het oosten tot West-Polen, de Balkan, West-Roemenië, Kroatië, Bosnië, Albanië, Macedonië, Bulgarije, Turkije en de Kaukasus (Burmeister 1939, Hieke & Wrase 1988). In Zuid-Europa vooral in de bergen. Areaalkarakteristiek: 9, Nederland: submarginaal.

Verspreiding in Nederland

In Nederland op zandgronden, ook in de duinstreek. Op de Britse Eilanden met een op N. quadripunctatus gelijkende verspreiding, maar minder plaatselijk; in Engeland noordelijk tot Durham, met het zwaartepunt in het zuidoosten (Luff 1998). Een geïsoleerde waarneming is afkomstig van een bosrelict op Hoy, Orkney (Welch 1993). In Denemarken in het oosten van Jutland en op de oostelijke eilanden (Bangsholt 1983). In Fennoscandië alleen incidenteel in het uiterste zuiden van Zweden (Lindroth 1945, 1985). In Duitsland niet in het noordoosten (Horion 1941); in Westfalen alleen in het laagland algemeen, verder zeldzaam (Rudolph 1976). Door Barndt (1991) op de Rode Lijst geplaatst voor het gebied rond Berlijn, maar de soort zit daar dicht bij de rand van zijn verspreidingsgebied. Ook door Trautner (1992b) als bedreigd aangemerkt in Baden-Württemberg. In Zwitserland tamelijk verbreid in de Jura, Mittelland, Wallis en Tessin, maar ook daar op de Rode Lijst (Marggi 1992). In België voornamelijk in het westelijk deel, niet achteruitgegaan (Desender et al. 1995).

Status: in onze streken geen achteruitgang waargenomen, eerder een lichte toename van het aantal vindplaatsen en uitbreiding van het areaal (Desender & Turin 1989).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.