Overslaan en naar de inhoud gaan

Aardboogkever Trechoblemus micros

Indeling

Trechinae [subfamilie]
Trechoblemus [genus] (1/1)
micros [soort]

Door diverse auteurs wordt de oecologische verwantschap met Blemus discus genoemd, waarmee hij ook vaak samen wordt gevonden (o.a. Lindroth 1985, Marggi 1992). Hij komt vaak voor in de onmiddellijke nabijheid van water, langs rivieren en meren op kleiige bodem, maar ook in vochtige graslanden op enige afstand van water (Luff 1998). Hij leeft in krimpscheuren en ondergrondse holten, met name veelvuldig in gangen en nesten van kleine zoogdieren, o.a. van mollen en woelratten (Horion 1949). Vooral in uiterwaarden. Bij overstromingen in het voorjaar wordt hij gedwongen de ondergrondse verblijfplaatsen te verlaten en hij kan dan soms massaal gevangen worden. Zo kon in mei 1983 T. micros op bepaalde plaatsen in de omgeving van Arnhem ‘als stroop’ van de boven het water uitstekende weidepaaltjes geschept worden (TG). Hij komt volgens Burmeister (1939) voor van de laagvlakte tot in het middelgebergte tot ca. 1500 m, maar in Zwitserland vooral in het heuvelland en slechts weinig in montane gebieden (Marggi 1992).

Vangpotten. Groep: EU(G) (30 series, 66 individuen). Door de relatieve onderbemonstering met vangpotten, is het onderstaande beeld waarschijnlijk geen goede afspiegeling van de habitat. De vangsten geven een enkele piek in duingraslanden [8] en verder is de soort vertegenwoordigd in vochtige bossen en struweel [21-23], kruidenrijke graslanden en rietland [26,28], op akkers in de IJsselmeerpolders [29] en oevers [31,33]. Hij ontbreekt met name in droge zandige terreinen en bossen. Eurytopie: 6 (PRES = 0,27 en SIM = 0,87). Bodem en Vocht: geen voorkeur. Begeleider: Pterostichus strenuus 73,3% (3,5%).

Bron

Auteur(s)

Turin, H.

Publicatie

  • Turin, H. 2000. De Nederlandse loopkevers, verspreiding en oecologie (Coleoptera: Carabidae). Nederlandse Fauna 3: 1-666. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.