Overslaan en naar de inhoud gaan

Aziatische essenprachtkever Agrilus planipennis

Foto: David Cappaert

Indeling

Agrilinae [subfamilie]
Agrilus [genus] (17/14)

In Noord-Amerika verschijnen de eerste kevers tussen midden mei en begin juni. Zij voeden zich 5-7 dagen met essenloof alvorens te paren. De vrouwtjes vangen aan eieren te leggen na een vraatperiode van nogmaals 5 tot 7 dagen. Adulten blijven gedurende de rest van hun leven blad vreten en kunnen nog verscheidene malen paren. Vrouwtjes leggen doorgaans 60 tot 90 eieren. Deze worden afgezet in kieren in de schors van de waardbomen. Aanvankelijk zijn de eieren crèmekleurig, maar zij verkleuren binnen enkele dagen roodbruin. Adulten leven zo'n drie tot zes weken, en na begin augustus zijn er nauwelijks meer actieve exemplaren aanwezig (Cappaert et al. 2005).

De eieren komen eind juli - begin augustus uit. De larven vreten zich een weg door het cambium en ontwikkelen zich snel. Ze doorlopen daarbij een viertal larvale stadia. Tegen oktober, november knagen de volgroeide larven een kamer uit waarin ze overwinteren. De verpopping vangt aan vanaf midden april en gaat door tot in mei. De eerste adulten sluipen na zo'n drie weken uit (Cappaert et al. 2005). Afhankelijk van de omstandigheden maakt een meer of minder groot deel van de populatie een tweejarige ontwikkeling door, waarbij ze de eerste winter als tweede- of derde-stadiumlarve doorkomen, om pas de tweede winter als volgroeide larve te overwinteren en het daarop volgend voorjaar te verpoppen (Cappaert et al 2005, Wei et al. 2007). De kevers kunnen goed vliegen.

Alle gebieden waar A. planipennis tot nu voorkomt kennen een uitgesproken landklimaat. Om die reden houden Baranchikov et al. (2008) een uitbreiding vanuit Moskou naar Midden-, Noord- en Oost-Europa voor waarschijnlijker dan vestiging in het meer Atlantische West- en Zuidwest-Europa. De verwachting van recent onderzoek (EPPO 2013, NVWA 2016) is echter dat de soort zich zeer waarschijnlijk in heel Nederland zal kunnen vestigen.

Bron

Auteur(s)

Vorst, O.