Overslaan en naar de inhoud gaan

Aziatische essenprachtkever Agrilus planipennis

Foto: David Cappaert

Indeling

Agrilinae [subfamilie]
Agrilus [genus] (17/14)

Voorkomen

StatusExoot, verwacht. (3cE)
Habitatland
ExpertVorst, O.

Het oorspronkelijke areaal van A. planipennis ligt in Oost-Azië en beslaat Noordoost-China, Mongolië, Rusland (Verre Oosten), Zuid-Korea, Japan en Taiwan (Jendek 1994, 2006). De precieze begrenzing van het areaal is nog onbekend. In 2002 werd de soort ontdekt in de Verenigde Staten, in de staat Michigan (Haack et al. 2002). Gezien de omvang van de populatie moet A. planipennis hier tenminste al sinds het midden van de jaren negentig aanwezig zijn. Inmiddels heeft de soort zich vanuit Michigan in hoog tempo verspreid over aangrenzende staten en het zuiden van Canada (www.emeraldashborer.info).

Sinds 2003 werd op verscheidene plekken in Moskou een Agrilus verzameld die pas in 2007 als A. planipennis werd herkend. Systematisch onderzoek in dat zelfde jaar liet zien dat de soort inmiddels door de gehele stad verspreid voorkomt en sterfte onder laan- en parkbomen veroorzaakt. Zover bekend is het voorkomen in Europa tot nu toe beperkt tot de omgeving van Moskou (Baranchikov et al. 2008).

De natuurlijke dispersie, als gevolg van de vlucht van de adulten, bedraagt in Noord-Amerika zo'n 10 km per jaar (Poland 2007). Daarnaast kunnen de larven door de mens over grote afstanden versleept worden. Het kan hierbij zowel gaan om het transport van plantgoed als om geveld hout, eventueel verwerkt tot verpakkingsmateriaal. De introductie van de soort in Noord-Amerika heeft vermoedelijk plaats gevonden met verpakkingshout (Cappaert et al. 2005). Aangetoond is dat de larven tenminste bijna een jaar in geveld hout kunnen overleven (Petrice & Haack 2007).

Waarnemingen

Voor deze soort geldt dat een waarneming gemeld moet worden aan de NVWA (via info@nvwa.nl of T: 0900-0388), eventueel via EIS Kenniscentrum Insecten. Indien mogelijk, graag ook direct een monster opsturen naar het Nationaal Referentie Centrum, NVWA, Geertjesweg 15, Wageningen. Indien dit niet mogelijk is, kan in ieder geval geprobeerd worden een foto te maken om die samen met de exacte locatieaanduiding van de vindplaats door te geven.

Bron

Auteur(s)

Vorst, O.