Overslaan en naar de inhoud gaan

Ballotegraafwants Tritomegas sexmaculatus

Foto: Dick Belgers

Indeling

Cydnidae [familie]
Tritomegas [genus] (2/2)

Indeling

Cydnidae [familie]
Tritomegas [genus] (2/2)

Herkenning 6,0-8,0 mm. Zwarte wants met blauwe metaalglans en uitgebreide roomwitte tekening en poten die dicht bezet zijn met doorns. Alleen te verwarren met de veel algemenere doveneteldoornwants, maar de witte tekening op de rand van het halsschild loopt tot ver voorbij de helft en versmalt geleidelijk. De vleugelpunten van de ballotedoornwants zijn zwart, terwijl deze bij de doveneteldoornwants wit tot donkergrijs zijn en afsteken tegen het zwarte corium.

Voorkomen Zeldzame zuidelijke soort die sinds 2002 uit Nederland bekend is en sindsdien op een aantal locaties in Zuid-Nederland is aangetroffen.

Biotoop Is gebonden aan de in Nederland vrij zeldzame stinkende ballote en daarom vooral te verwachten in ruderale vegetaties in de duinen en langs de Maas. Ook gevonden op malrove.

Fenologie adult Overwintert als adult en kan het gehele jaar als volwassen dier worden aangetroffen. De periode april tot augustus geeft de hoogste trefkans.