Overslaan en naar de inhoud gaan

Zandschildwants Sciocoris cursitans

Foto: Dick Belgers

Indeling

Pentatomidae [familie]
Sciocoris [genus] (2/1)
cursitans [soort]

Indeling

Pentatomidae [familie]
Sciocoris [genus] (2/1)
cursitans [soort]

Herkenning 4,5-6,0 mm. Beide soorten Sciocoris zijn te onderscheiden van alle andere Pentatomidae door de zeer brede, afgeronde kop (breder dan lang), het schildje, dat niet voorbij viervijfde van het achterlijf steekt, en het brede (bijna ronde) achterlijf met een breed en ver uitstekend connexivum. Te onderscheiden van S. homalonotus door het kleine formaat (<6,5 mm).

Voorkomen Vrij algemeen in de duinen, op de waddeneilanden en op de binnenlandse zandgronden, maar niet bekend uit de drie Noordelijke provincies en Flevoland.

Biotoop Warme en zandige, lage vegetaties, vaak in de duinen, nabij stuifzanden en heidevelden.

Fenologie adult Overwintert als adult en kan gedurende het grootste deel van het jaar gevonden worden. Het merendeel van de waarnemingen komt echter uit mei-juni wanneer de adulten die hebben overwinterd actief zijn, en uit juli-augustus wanneer de nieuwe generatie actief is.