Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeneverbesschildwants Chlorochroa juniperina

Foto: Bert Oving

Indeling

Pentatomidae [familie]
Chlorochroa [genus] (2/2)
juniperina [soort]

Indeling

Pentatomidae [familie]
Chlorochroa [genus] (2/2)
juniperina [soort]

Herkenning 10,5-12,0 mm. Vrij egaal grasgroen of in het winterhalfjaar olijfgroen tot bruingroen gekleurde wants met lichte punt aan het schildje en een lichte zoom aan het achterlijf en borststuk. Kan verward worden met Palomena of Piezodorus maar deze missen de lichte punt aan het schildje. Door de grasgroene kleur te onderscheiden van Chlorochroa pinicola. In het winterhalfjaar kan C. juniperina echter olijfgroen of bruingroen zijn en voor een zeker onderscheid kan het beste naar het tweede antennesegment worden gekeken (groen bij C. juniperina, donker bij C. pinicola). Tevens heeft C. juniperina geen lichte vlekjes in de voorhoeken van het halsschild (onopvallende lichte vlekjes aanwezig bij C. pinicola).

Voorkomen Zeldzaam en lokaal. Komt vooral voor in de oostelijke helft van Nederland op de binnenlandse zandgronden en op een enkele plek in de duinen van Noord-Holland en op de waddeneilanden Texel en Terschelling.

Biotoop Komt vooral voor op jeneverbes en in mindere mate op kraaiheide, het overgrote deel van de waarnemingen komt van jeneverbesstruwelen.

Fenologie adult Overwintert als adult en kan al vanaf maart op jeneverbes worden gevonden, adulten van de nieuwe generatie verschijnen in augustus.