Overslaan en naar de inhoud gaan

Koolschildwants Eurydema oleracea

Foto: Wijnand van Buuren

Indeling

Pentatomidae [familie]
Eurydema [genus] (4/4)
oleracea [soort]

Indeling

Pentatomidae [familie]
Eurydema [genus] (4/4)
oleracea [soort]

Herkenning 5,5-7,5 mm. Zwarte wants met witte, gele of rode tekening: een overlangse lijn op het halsschild, lichte punt aan het schildje met aan weerszijde een witte vlek op het corium. Kan bij onoplettendheid verward worden met de doveneteldoornwants Tritomegas bicolor die echter een ander kleurpatroon heeft en grote doorns op de poten heeft. De drie andere Eurydema soorten hebben allemaal een uitgebreidere lichte tekening en hebben een geel of rood borststuk met zes soms deels versmolten donkere vlekken.

Voorkomen Algemeen en, met uitzondering van de kleigebieden, wijd verspreid.

Biotoop Komt in allerlei biotopen voor mits er veel kruisbloemigen aanwezig zijn. Kan onder meer in groot aantal voorkomen in wegbermen en op braakliggende akkers.

Fenologie adult Overwintert als adult en wordt het hele zomerhalfjaar aangetroffen met een duidelijk piek in mei-juni (overwinteraars) en in augustus (nieuwe generatie).