Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidelijke schildwants Peribalus strictus

Foto: Susanne Kuijpers

Indeling

Peribalus [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
strictus [soort] (1/1)

Indeling

Peribalus [genus]
(1 soorten in totaal / 1 gevestigd)
strictus [soort] (1/1)

Herkenning 8,5-10,5 mm. Vrij egaal gekleurde, sterk bestippelde bruine wants, met geblokt connexivum, een lichte punt aan het halsschild en oranje tot rood gekleurde antennen waarvan segment vier en vijf grotendeels donker zin met een smalle lichtgekleurde top.

Voorkomen Wijd verspreid op de zandgronden, in de duinen noordelijk tot Schoorl en in het binnenland zeldzaam ten noorden van Overijssel. Op de waddeneilanden recent op Texel waargenomen.

Biotoop Komt voor op kruiden en loofbomen in diverse biotopen waaronder tuinen en parken.

Fenologie adult Overwintert als adult en kan gedurende een groot deel van het jaar als volwassen dier worden aangetroffen met een piek van april tot juni (overwinterde dieren) en een kleinere piek in augustus en september (nieuwe generatie).