Overslaan en naar de inhoud gaan

Gewone pantserwants Eurygaster testudinaria

Foto: Hans Jonkman

Indeling

Scutelleridae [familie]
Eurygaster [genus] (3/3)

Herkenning 8,0-11,0 mm. De drie soorten Eurygaster zijn van alle andere wantsen te onderscheiden door het schildje, dat tot aan de achterlijfspunt reikt en het connexivum, dat breed onder het schildje uitsteekt. Ze lijken oppervlakkig op de veel kleinere soorten van het geslacht Sciocoris (Pentatomidae). Eurygaster maura/testudinaria zijn van E. austriaca te onderscheiden doordat de tylus aan de voorkant niet door de wangen is ingesloten. Tevens is het connexivum bij E. maura/testudinaria geblokt (soms vaag) en vrijwel egaal van kleur bij E. austriaca. Het verschil tussen maura en testudinaria is lastig en voor een zekere determinatie moeten de genitaliën worden bestudeerd.

Voorkomen Wantsen behorende tot het soortenpaar Eurygaster maura/testudinaria komen wijd verspreid en vrij algemeen voor op de zandgronden, daarbuiten zijn ze schaars. Eurygaster testudinaria heeft zich recent enorm uitgebreid en komt nu ook algemeen voor in de duinen en op de waddeneilanden. E. maura is recent alleen waargenomen in Zuid-Limburg.

Biotoop Ruigere graslanden op grassen en kruiden.

Fenologie Overwinteren als adult. Beide soorten zijn waargenomen van april tot in oktober.