Overslaan en naar de inhoud gaan

Agramma laetum

Foto: Dick Belgers

Indeling

Tingidae [familie]
Agramma [genus] (1/1)
laetum [soort]

Indeling

Tingidae [familie]
Agramma [genus] (1/1)
laetum [soort]

Agramma laetum (vleugel­polymorf: 1,8-3,1 mm) leeft fytofaag in min of meer vochtige biotopen op en aan de voet van rus­sen Juncaceae, onder andere veldbies Luzula en zilte rus Juncus gerardii, en cypergrassen Cyperaceae, onder andere wollegras Eriophorum en zegge Carex. De soort komt voor in de duinen, in zilte biotopen langs de kust en in het binnenland op de hogere zandgronden. Ze heeft één generatie per jaar en adulten overwinteren. Larven zijn waargenomen van eind juni tot in september en adulten in alle maanden van het jaar. In drogere biotopen ont­wikkelt zich op veldbies een kleine brachyptere vorm. In vochtige en zoute biotopen kunnen ver­schillende vleugelvormen van brachypteer tot macropteer voorkomen. 

Bron

Auteur(s)

Hermes, D.J., Aukema, B.