Overslaan en naar de inhoud gaan

Meidoornkielwants Acanthosoma haemorrhoidale

Foto: Martien van den Heuvel

Indeling

Acanthosoma [genus] (1/1)

Herkenning 14,0-17,0 mm. Kielwants die eenvoudig te herkennen is aan het forse formaat (>13 mm) en het ongeblokte connexivum, dat niet duidelijk onder de vleugels uitsteekt. Kan verward worden met de duidelijk kleinere E. interstinctus maar heeft de vleugeltoppen niet verdonkerd en het achterlijf onder de vleugels is rood met zwarte lijnen (geheel donker bij E. interstinctus). Tevens is bij A. haemorrhoidale het halsschild aan de zijkant iets verder uitgetrokken met de punt meestal rood (zwart bij E. interstinctus). Tijdens de overwintering zijn de dieren donkerder van kleur.

Voorkomen Algemeen in heel Nederland.

Biotoop Te vinden in allerlei biotopen met opslag van struiken en bomen. Ze leeft op besdragende struiken en bomen en wordt vooral veel op meidoorn maar ook op lijsterbes vogelkers aangetroffen.

Fenologie adult Overwintert als adult en kan het gehele jaar als volwassen dier worden aangetroffen. De adulten van de nieuwe generatie verschijnen halverwege van de zomer en het merendeel van de waarnemingen komt uit de maanden juni tot en met oktober.