Overslaan en naar de inhoud gaan

Jeneverbeskielwants Cyphostethus tristriatus

Foto: Ab H. Baas

Indeling

Cyphostethus [genus] (1/1)

Herkenning 8,5-10,5 mm. Grotendeels groene kielwants met op het corium aan weerszijde van het schildje een bruinrode vlek in de vorm van een boemerang. De enige kielwants waarvan het merendeel van de putjes op het halsschild niet met zwart gevuld is. Is tevens de enige kielwants waarbij het eerste sprietlid niet voorbij de punt van de punt van de kop reikt.

Voorkomen Vrij algemeen op de binnenlandse zandgronden en de duinstreek, daarbuiten bekend van stedelijk gebied.

Biotoop Komt voor op jeneverbes en in Nederland vrij algemeen in jeneverbesstruwelen. Komt daarnaast in stedelijk gebied voor op andere soorten uit de cipresfamilie (o.a. Cipres, Schijncipres en levensboom).

Fenologie adult Overwintert als adult en kan het gehele jaar als volwassen dier worden aangetroffen. De adulten van de nieuwe generatie verschijnen vanaf augustus.