Overslaan en naar de inhoud gaan

Veenkielwants Elasmucha fieberi

Foto: Jan van Asselt

Indeling

Elasmucha [genus] (3/3)
fieberi [soort]

Indeling

Elasmucha [genus] (3/3)
fieberi [soort]

Herkenning 7,0-9,0 mm. Kielwants waarvan het connexivum geblokt is en duidelijk onder de vleugels uitsteekt. Het halsschild is aan de zijranden niet in een doorn uitgetrokken. Lijkt sterk op de veel algemenere gewone broedwants en kan het best worden onderscheiden door de aanwezigheid van een klein haakje aan de voorrand van het halsschild en de vele donkere putjes op de onderzijde van het achterlijf. Net als de gewone broedwants heeft ze een rommelig gevlekt uiterlijk, maar meer bruine of roodbruine tinten, is ze dichter en grover bestippeld en ze is in tegenstelling tot enkele andere kielwantsen nooit helder groen. De kleur veranderd in de loop van het seizoen en de dieren worden donkerder roodbruin in de herfst.

Voorkomen Schaarse soort, beperkt tot de binnenlandse zandgronden en enkele waarnemingen in de duinen en op de waddeneilanden.

Biotoop Komt voor op berken.

Fenologie adult Overwintert als adult en na ei-afzet in het voorjaar kunnen de adulten van de nieuwe generatie vanaf half juni worden gevonden.