Overslaan en naar de inhoud gaan

Zuidelijke klokjesbij Chelostoma distinctum

Foto: Tim Faasen

Indeling

Megachilinae [subfamilie]
Chelostoma [genus] (4/4)
distinctum [soort]

De zuidelijke klokjesbij is in Nederland voor het eerst verzameld in 1924 in Zuid-Limburg, waar de soort ook nu nog voorkomt. Verder is zij bekend van verschillende plaatsen in Midden-Limburg en van de Gelderse plaatsen Babberich (1944) en Wageningen (1973). De soort leidt een onopvallend bestaan en wordt daarom in het veld niet vaak opgemerkt. Verschillende exemplaren zijn gevonden na het kweken van larven uit nestmateriaal. De zuidelijke klokjesbij nestelt in hout, waarin zij gangen uitvreet, en in holle stengels. De soort is bijvoor­ beeld gekweekt uit een weilandpaaltje (Lefeber 1984). Evenals de verwante C. campanularum is C. distinctum sterk gebonden aan klokjes (Campanula). Ze vliegt over het algemeen iets vroeger dan C. campanularum. Vrouwtjes worden relatief weinig gevangen. Vermoedelijk treedt de minitubebij Stelis minima op als broed­ parasiet.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie