Overslaan en naar de inhoud gaan

Roetbijen Panurgus

Foto: Roy Kleukers

Indeling

Andreninae [subfamilie]
(86 soorten in totaal / 75 gevestigd)
Panurgus [genus] (2/2)

Indeling

Andreninae [subfamilie]
(86 soorten in totaal / 75 gevestigd)
Panurgus [genus] (2/2)

Herkenning Vrij kleine (7-12 mm), geheel glimmend zwarte bijen. Beharing ook zwart, behalve de oranjegeel behaarde achterschenen. In Nederland komen twee soorten voor, die moeilijk te onderscheiden zijn.

Voorkomen Algemeen op de zand- en lössgronden in het binnenland, niet op de klei- en veengronden.

Biotoop Open, zonnige, schrale terreinen, zoals heidevelden, zandige bermen en schrale graslanden.

Nestelwijze Nestelt in zelfgegraven holen in de grond.

Vliegtijd Vliegt van juni tot en met augustus, met een piek in juli.

Bron

Auteur(s)

Reemer, M.