Overslaan en naar de inhoud gaan

Kalkgraslandwespbij Nomada piccioliana

Indeling

Apinae [subfamilie]
Nomada [genus] (49/45)

Een zeldzame soort, die in ons land slechts drie keer gevangen is in Zuid-Limburg. Op l-VII-1924 is een vrouwtje gevangen bij Wijlre en op de Vrakelberg (bij Colmont is twee keer een vrouwtje gevangen: op 30-V-1966 en op ll-VI-1966. De vliegtijd van deze soort is van eind mei tot begin juli. Het is de koekoeksbij van Andrena combinata. Van deze zandbij zijn ook geen recente vangsten meer bekend uit Nederland.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie