Overslaan en naar de inhoud gaan

Donkere wespbij Nomada marshamella

Foto: Louis Westgeest

Indeling

Apinae [subfamilie]
Nomada [genus] (49/45)

Deze wespbij komt in ons land algemeen voor, in allerlei biotopen, ook in de duingebieden en binnen de stedelijke bebouwing. Van de waddeneilanden is slechts één oude vindplaats bekend. De belangrijkste gastheer is Andrena carantonica. Verder komt de soort ook voor bij Andrena rosae en Remco Leys heeft deze wespbij opgegraven uit nog ongeopende nesten van Andrena ferox (mondelinge mededeling). Ook A. nigroaenea zou in aanmerking komen, evenals A. nitida. Dit moet echter nog nader onderzocht worden. Nomada marshamella vliegt van begin april tot half augustus, wat mogelijk kan duiden op een partiële tweede generatie. Als gastheer voor deze tweede generatie zou A. rosae in aanmerking kunnen komen.

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie