Nederlands Soortenregister

Overzicht van de Nederlandse biodiversiteit

Matglanswespbij Nomada similis

Foto: Dick Belgers

Indeling

Apinae [subfamilie]
Nomada [genus] (48/45)
similis [soort]

Nomada similis komt verspreid voor op de pleistocene zandgronden van ons land. Recente vangsten zijn er uit Drenthe, 't Gooi, midden-Brabant en de Achterhoek (Zeddam, 1998). Uit eigen waarneming is bekend dat de soort plaatselijk talrijk kan optreden. De soort vloog toen veelvuldig op akkerdistel Cirsium arvense. Deze wespbij heeft als enige gastheer de roetbij Panurgus banksianus. De vliegtijd is van begin mei tot eind juli.

 

Bron

Auteur(s)

Peeters, Th.M.J., Raemakers, I.P., Smit, J.

Publicatie